Σκοπός της Εκπαιδευτικής αυτής Πύλης είναι η εξ' αποστάσεως παροχή εκπαίδευσης - βοήθειας σε μαθητές Λυκείου για το μάθημα της Χημείας και σε σπουδαστές των: sbie

Πλ. Κάνιγγος 15-17, 10677, Αθήνα

http://www.sbie.edu.gr/

τηλ 210 48.22.222, fax 210 4821850

info@sbie.edu.gr

Τηλ. κέντρο 210. 323 23 23

https://www.facebook.com/ieksvie


στις παρακάτω ειδικότητες και σε μαθήματα σχετικά με τη Χημεία, τη Χημική Τεχνολογία κα.

Σε κάθε μάθημα υπάρχουν οι σημειώσεις του μαθήματος σε pdf , διάφορα tests-εργασίες για εξάσκηση, PowerPoint του μαθήματος, videos μαθημάτων για ορισμένες ενότητες, καθώς επίσης και χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικοί με το μάθημα.