Σκοπός της Εκπαιδευτικής αυτής Πύλης είναι η εξ' αποστάσεως παροχή εκπαίδευσης - βοήθειας σε μαθητές Λυκείου για το μάθημα της Χημείας και σε σπουδαστές των: sbie

Πλ. Κάνιγγος 15-17, 10677, Αθήνα

http://www.sbie.edu.gr/

τηλ 210 48.22.222, fax 210 4821850

info@sbie.edu.gr

Τηλ. κέντρο 210. 323 23 23

https://www.facebook.com/ieksvie


στις παρακάτω ειδικότητες και σε μαθήματα σχετικά με τη Χημεία, τη Χημική Τεχνολογία κα.

Σε κάθε μάθημα υπάρχουν οι σημειώσεις του μαθήματος σε pdf και σε μορφή flipping book, διάφορα tests-εργασίες για εξάσκηση, PowerPoint του μαθήματος, videos μαθημάτων για ορισμένες ενότητες, καθώς επίσης και χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικοί με το μάθημα.